Aikido Journal Home » Articles » Japanski za Aikidoku (4) Aiki News Japan

Japanski za Aikidoku (4)

vodi Stanley Pranin

Aiki News #75 (August 1987)

Preveo Predrag Novikov

Artikal u nastavku je pripremljen uz pomoc Jocelyn Dubois iz Francuske.

Ova četvrta lekcija će predstaviti četiri načina za pozdravljanje koji se koriste u svakodnevnom govoru Japanaca. Prvi korak u učenju stranog jezika obično uključuje prihvatanje nekoliko jednostavnih fraza koje formiraju osnovu na koju se gramatički elementi veće složenosti dodaju. Sve više i više Aikidoka dolaze iz inostranstva u Japan kako bi poboljšali svoje veštine. Naučite ove jednostavne načine pozdravljanja i vaš zadatak integrisanja u japansku kulturu može biti olakšan.

OHAJOO GOZAIMASU!

Japanski ekvivalent za “Dobro jutro” je “Ohajoo gozaimasu”. Može se koristiti ujutro do oko 10 sati, iako ga dugi spavači mogu koristiti i kasnije. Doslovno znači “Rano je” i milioni Japanaca počinju svoj dan sa ovom frazom. Ako se koristi neformalno među članovima porodice i među prijateljima onda postaje “ohajoo”, inače koristi se duža forma. Savršeno je prihvatljivo da koristite ovu kao i druge fraze i u kontaktima sa onima na višoj društvenoj lestvici.

KONIĆI VA!

“Konići va” znači “Zdravo” ili “Dobar dan”. Doslovan prevod je malo teže prevesti ali bi bio nešto kao “Za danas …” Ako niste shvatili, nemojte biti ljuti. I Japancima je veoma teško kada su pritisnuti da objasne smisao od “konići va”. Za razliku od “ohajoo gozaimasu”, ne postoji fraza za više familijarne odnose. Ista fraza se izgovara prema svakome.

(The full article is available for subscribers.)

Subscription Required

To read this article in its entirety please login below or if you are not a subscriber click here to subscribe.

Username:
Password:
Remember my login information.