Aikido Journal Home » Articles » Összhangban az Univerzum Teljességével Aiki News Japan

Összhangban az Univerzum Teljességével

Írta Morihei Ueshiba

Aiki News #56 (July 1983)

Fordította Dániel Kati

Fordítói megjegyzés: Mivel az alábbi cikk mélyen vallásos tartalmú és számos sintó fogalmat és szimbólumot tartalmaz, a fordításnál igyekeztem minél inkább ragaszkodni az eredeti angol szöveghez. Emiatt az olvasó felfedezhet néhány furcsaságot és következetlenséget, például bizonyos szavakat néhol nagy, néhol pedig kis kezdőbetűvel írtam. Mindezt azonban az eredeti szöveg ismeretében tettem, és őszintén remélem, inkább segít, mint akadályoz a cikk mondanivalójának megértésében.

Az alábbi cikk Joe Sgambellone segítségével készült.

A kulcs napjaink fizikailag gyenge embereinek újraformálásához az Aikidóo-ban rejlik. Ez a nagy igazság a Menny és a Föld (Univerzumától) származik. Az aikido az a budo (harci út) ami megnyitja az utat a harmónia felé, mely a teremtés minden megnyilvánulását egységesítő nagy szellem (vagy energia – a ford.) forrásánál lakozik.

A Nagy Világegyetem testesít meg minden hatalmat és erőt (szó szerint „az egy lélek, a négy szellem, a három eredet és a nyolc erő”), és tőlük ered az ember életereje. A világegyetem és az emberiség olyanok, mintha egy testet alkotnának. Habár az emberiség rendelkezik azzal a képességgel, hogy egységbe kerüljön az univerzummal, azonban jelenlegi boldogtalan, rossz állapotában képtelen erre. Mikor egy ember egy szentély előtt áll, és csendben imádkozik, azt azért teszi, hogy egységbe kerüljön az istenséggel.

A Menny és a Föld Univerzuma egy családdá vált az Úr által.

Ez a világ és Természetanya összes csodája egységet képez. Ebben az egységben nincs semmi, ami megkülönböztet ellenséget vagy barátot. Reménykedjünk, hogy egyszer majd olyan kellemes környezetben élhetünk, ahol a harc már feledésbe merült.

A Világegyetemet magát, Természetanya minden megnyilvánulását „a Bölcsesség Kikristályosodásának” („Kikristályosodott Bölcsességnek”, illetve „Kristály Bölcsességnek”– a ford.) vagy „a Szeretet Egyesült Testének” („a Szeretet Egyesült Lényegének” – a ford.) nevezhetjük.

Az emberiség dolga, hogy olyan őszinte szívvel teljesítse mennyei küldetését, amely harmóniában van a teremtés minden megnyilvánulásával, és mindezek iránt szeretetet érez. Így napjai megtelnek boldogsággal, és egy ilyen élet segít azoknak, akiknek a teste gyenge.

30 éve a testem elképesztően gyenge volt. Akkoriban volt egy titkos álmom. Én akartam lenni a legerősebb ember egész Japánban – nem, sokkal inkább az egész világon! Úgy döntöttem, olyan harci erőre teszek szert, amelynek nincs párja. Ezt az álmot szem előtt tartva keményen edzettem. Egy nap kihívott egy ember a haditengerészettől, valaki, akiről az a hír járta, 7. danos kendós. Furcsamód, amikor szembenéztem vele, úgy éreztem, mintha testemet ragyogó világosság vette volna körül, és könnyedén legyőztem őt.

Ezután azonban úrrá lett rajtam az önteltség, és mikor áthaladtam a kerten, úgy éreztem, számtalan arany fonál (sugár – a ford.) jön hozzám egyenesen a világegyetememből. Ekkor egy arany fény tört fel e földből és teljesen beborított. Végül pedig azt éreztem, hogy a testem arany testté változott, amely kiterjed az univerzum minden szegletébe. Itt éreztem, hogy az Isten(ek) megszidnak növekvő önteltségemért, és a hála könnyei folytak végig arcomon.

A múltban számtalan felülmúlhatatlan harcművész mester élt, de sosem szabad elfelednünk közülük azokat, akik eltűntek eme anyagi világ csataterein egyszerűen azért, mert nem edzették magukat eléggé a budo igazi szellemében, őszinte szeretetben, és az önmaguk ellen vívott harcban.

(The full article is available for subscribers.)

Subscription Required

To read this article in its entirety please login below or if you are not a subscriber click here to subscribe.

Username:
Password:
Remember my login information.