Aikido Journal Home » Articles » Evrensel Bütünlük İle Uyum Aiki News Japan

Evrensel Bütünlük İle Uyum

Yazan: Morihei Ueshiba

Aiki News #56 (July 1983)

Çeviren: Tayfun Toksoylu

Fiziksel olarak zayıf kişilerin yapılanmasının yolu aikidodan geçer.Bu yeryüzü ve cennetten (evren) gelen büyük bir gerçektir.Aikido; yolu uyuma açan budo (savaş sanatı)’dur,ki tüm varoluşun yüce ruhunun köklerindedir.

Yüce evren bütün enerji ve güçleri cisimlendirir, (1 ruh,4 can,3 kaynak,8 kuvvet) ve bunlar insan hayatı kudretinin kaynaklarını oluşturur.Evren ve insanlık tek bir vücut halindedir.Her nekadar insanoğlu evrenle uyum halinde olma yeteneğine sahipse de,bu uyumu başarıya ulaştıramamasındaki sebep kendi mutsuz koşullarıdır.Bir kişi tapınağın önünde dikilir ve dua eder,sessiz yakarışları kendisini tanrı ile bütünleştirmekten başka hiçbir amaca yönelik değildir.

Cennet ve Yeryüzü Evreninin bu güzel biçimi Tanrı tarafından tek bir aile haline getirilmiştir.

Bu dünya ve Tabiat Ana’nın yüceliği sadece tektir.Bu birleşmede ne düşman diye tanımlanan ne de dost diye ayrımcılık yapılan bir tanım vardır.Bizler kavganın unutulduğu keyifli ve barış içinde yaşanan çevreler umut etmeliyiz.

Evrenin kendisi,Tabiat Ana’nın sergilediği herşey,”Aklın Berraklaşması” ya da “Sevginin Birleşmiş Vücudu”diye adlandırılabilir.

İnsanoğlunun rolü tüm yaratılanlarla uyumlu ve varolan herşeyi seven kalbini cennete doğru açmak ve onu doyurmaktır.Böyle yaparak günleri mutlu geçer ve böyle bir hayat güçsüz insanlara yardım eder.

30 yıl önce oldukça zayıf bir vücudum vardı ve oldukça kuvvetsizdim.O zamanlar gizli bir hayale sığınırdım.Hayalimde Japonya’nın en güçlü adamı olmak istiyordum-hayır,bundan da öte-,tüm dünyanın en güçlüsü! Eşi benzeri olmayan bir savaşçı gücüne sahip olmaya karar verdim.Bu hayalle sıkı ve şiddetli bir biçimde çalıştım.Bir gün,Kendo’da 7.dan sahibi bir bahriyeli bana meydan okudu.Garip bir şekilde, onunla karşılaştığımda vücudumun parlayan bir ışıkla çevrildiğini hissettim ve ardından kolay ,kendimden emin bir şekilde zafere ulaştım.

Bu olaydan sonra ,nedense,kibirli bir his doğdu içime ve bir bahçenin içinden yürürken evrenden sayısız altın yivlerin içime doğru aktığını hissettim. Sonra ,yerden altın bir ışık geldi ve beni içine çekti.Sonunda beni evrensel boyutlara genişleten bir altın vücuda dönüştüğüm hissine ulaştım.İşte orada Tanrı’nın(ların) sürekli byümekte olan kibirimi cezlandırdığını hissettim ve minnettarlık içinde ağladım.

Geçmişte, birçok eşsiz savaş sanatları ustaları olmuştur ,ama biz asla, içten sevgi ve kendi ile savaş demek olan budo’nun gerçek ruhunu yeterince çalışamadan bu maddi dünyanın savaş alanında kaybolmuş bu insanları unutmamalıyız.

Böylece,Evren’in kurallarını özümseyerek ,ve Gökyüzünün ve Yeryüzünün ki’sini alarak,bütün bu insan vücudumu tek bir bütün yaptığımda,Aikido’nun güç farkedilen derinliğini farkettim ve Evren’in teklik kuralına eriştim.

(The full article is available for subscribers.)

Subscription Required

To read this article in its entirety please login below or if you are not a subscriber click here to subscribe.

Username:
Password:
Remember my login information.