Aikido Journal Home » Articles » Precis som blommor Aiki News Japan

Precis som blommor

av Kisshomaru Ueshiba

Aiki News #13 (June 1975)

Svensk översättning: Sture Nöjd

I vår trädgård blommar nu de träd som snart skall bära röda plommon. De röda blommornas färg är mycket iögonfallande. Det finns blommande växter året runt i trädgården. Växterna alone, daphne (tibast), forsythia, kamelia, japansk kvitten och syrén blommar alla under månaderna mars och april. Lägg därtill det behagliga i att lyssna till hur näktergalen med sin klara stämma konserterar med de andra fåglarna.

När jag efter morgonens träningspass sitter och mediterar med ett hundratal elever så låter näktergalens sång oss alla glömma bort att vi befinner oss mitt i en stad. En sådan renhet och klarhet är för oss mycket vackert.

Grundaren älskade det vackra och det rena. Av detta skäl så förenade han sig med gudomligheten, Kami, varhelst han bodde och försökte få med något vackert när han betygade sin vördnad. Då förstår man att den harmoniska energins ”Aiki” blir till kärlekens ”Aiki” och att den universella harmonin ”Daiwa” blir till den universella kärleken ”Daiai” för att sedan kulminera i en hymn till människans inneboende skönhet.

Om så grundaren bara hade en trädgård som inte var större än pannan på en katt så skulle han ändå sätta plantor och så blommor och han skulle vårda blommorna och odla naturens skönhet. Denna tradition lever vidare i vår trädgård.

Det är en stadig ökning av aikidoaktiviteter i världen. Med månaden april kommer nya studentgrupper från företag och skolor som i Aikido ser en bra väg att följa parallellt med sina nya jobb eller utbildningar. Det kommer även enskilda individer som börjar träna aikido för att få en nystart i sina egna liv. När jag kommer till träningen där alla dessa individer befinner sig så känner jag mig självklart frestad att betona hur Aiki borde vara och berätta om dess kärna. Men det är ändå meningslöst att med hög röst föreläsa om aikidoteori för dem som valt att följa vägen till Aiki på egen hand.

En egenhet i dagens samhälle är att när människor inte förstår den teoretiska aspekten av något så tenderar de inte vilja engagera sig i det heller. Med detta i bakgrunden så kan man bli frustrerad och lägga allt för mycket energi på att förklara något för någon. En sådan meningslös ansats att forcera fram en poäng provocerar fram en reaktion. Den reaktionen skapar i sin tur en kedjereaktion vilket sedan förstör den goda intention som fanns från början. När man lär sig Aikido i början så ligger fokuset mer på kroppsövningar än på teori. Med detta i åtanke så är det mycket viktigt att man har en förmåga till förståelse för utforskande när man tränar.

(The full article is available for subscribers.)

Subscription Required

To read this article in its entirety please login below or if you are not a subscriber click here to subscribe.

Username:
Password:
Remember my login information.