Aikido Journal Home » Articles » O-Sensei’nin Hayatını Araştırmak Aiki News Japan

O-Sensei’nin Hayatını Araştırmak

Available Languages:

Yazan: Stanley Pranin

Aiki News #33 (March 1979)

Çeviren: Tayfun Toksoylu

Sanırım şu rahatlıkla söylenebilir ki Aikido çalışanlar sensei’lerini model olarak görürler. Kişinin duyduğu saygı ,öğretmeninin teknik yeterliliğinden,felsefi bakış açısından,güçlü kişiliğinden ,vb. sebeplerden veya daha mantıklısı tüm bu faktörlerin birleşiminden kaynaklanıyor olabilir.Daha da ötesi ,öğrencilerin öğretmenlerinin geçmişi ve tecrübeleri hakkında bilgi edinmeye meraklı olmaları hiç de yabancı gelen bi durum değildir.O kadar ki,öğreticilerinin hayatındaki kilit olaylar ve bilgileri “yol”da yeni yürümeye başlamışlar için değerli birer kavrayış ve yol gösterici olabilirler.

Tarihsel açıdan baktığımızda,Aikido’nun ortaya çıktığı kısa süreli geçmişi gözönünde bulundurarak (40 seneden az) pek azımız iki ya da üç jenerasyondan beri Kurucudan,Morihei Ueshiba’nın yolundan ,kendisinden uzaklaşmıştır. Bu sebepledir ki, benzer bir tutumla,bir çok Aikido öğrencisi O-Sensei’nin hayatını kavrayabilmek için yoğun bir istek duymuştur.Bununla beraber yabancı Aikidocular kendilerini bu gerekli bilgiye ulaşmaktan alıkoyan kültürel ve dil engelleriyle karşı karşıya bulmuşlardır.Bugünün Japonya’sında bile,özellikle genç jenerasyon,O Sensei’nin Meiji döneminde dünyaya gelmesi ve Taisho ve ilk Showa dönemlerinde yetişmesinden dolayı,sosyal ve psikolojik olarak O-Sensei ile aralarında mesafeler olduğunu hissetmektedir.Yine de bu zorluklara rağmen,AIKI NEWS Japonya’da ve diğer ülkelerde okuyucularına Kurucu ile ilgili ,en azından bölüm bölüm de olsa, onun bu akıl almaz ve gizemli hayatı ve felsefesi ile ilgili tüm bilgileri durmaksızın sağlamaya çabalamaktadır.