Aikido Journal Home » Encyclopedia » ITO, SUMIKO Aiki News Japan

ITO, SUMIKO

(b. c. 1940). Administrative head of the KI NO KENKYUKAI Office of SHINSHIN TOITSU AIKIDO in Tokyo. A major decision-maker in activities of the organization. Shinshin Toitsu Aikido Hombu Dojo, Ushigome Heim 101, 2-30 Haramachi, Shinjuku-ku, Tokyo 162 Japan (03)353-3461/3462.