Aikido Journal Home » Encyclopedia » OSAWA, HAYATO Aiki News Japan

OSAWA, HAYATO 大沢勇人

(b. c. 1951). 5th dan Aikikai. Son of Kisaburo OSAWA and junior instructor at AIKIKAI HOMBU DOJO. Aikikai Hombu Dojo, 17-18 Wakamatsu-cho, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 162 Japan (03)203-9236.