Aikido Journal Home » Encyclopedia » OYAMADA, TAKAYUKI Aiki News Japan

OYAMADA, TAKAYUKI おやまだたかゆき

(b. 5 November 1954). 3rd dan Yoshinkan Aikido. B. Tokyo. Yoshinkan Aikido Shidoin. Began training in 1984 at the YOSHINKAN AIKIDO Koganei Dojo under Gozo SHIODA. Yoshinkan Hombu Dojo, Kami Ochiai 2-28-8, Shinjuku-ku, Tokyo 161 Japan (03)368-5556.