Aikido Journal Home » Encyclopedia » TAKAOKA, SADAO Aiki News Japan

TAKAOKA, SADAO 高岡貞雄

(b. 1916). 8th dan Aikikai. Aikikai Shihan. B. Wakayama Prefecture. Wakayama-ken Shibu Dojo, 34 Nakano-shima, Wakayama-shi, Wakayama-ken 640 Japan (0734)31-5891.